Služby

Protipožární činnost

Naše společnost od roku 2015 zařadila do své činnosti provádění protipožárních konstrukcí a zároveň provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení.
Z hlediska zákonů a norem, je povinností investorů, projektantů, zhotovitelů i občanů používat do stavebních konstrukcí takové materiály, které splňují bezpečnostní požadavky (statické, hygienické estetické, protipožární apd.)
Z hlediska protipožárních vlastností materiálů je důležitá požární odolnost, tzn. doba po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům požáru tak, aby osoby a zvířata měly možnost úniku z objektu v případě vzniku požáru.
Tyto požadavky se vztahují zejména na požárně dělící stěny, stropy, střešní konstrukce, nosníky a sloupy, obvodové stěny, požární uzávěry a klapky, vzduchotechnických zařízení, podhledy, těsnění spar a prostupů atd.
Z tohoto výčtu je patrné, že požární bezpečnost a odolnost stavebních konstrukcí je velmi důležitá, někdy zanedbávaná a opomíjena.
Naše společnost tyto konstrukce provádí.
Druhou činností je provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení. Z hlediska zákona je lhůta provádění kontrol PBZ nejméně jednou za rok a odpovědnost má provozovatel objektu.

Zajistíme vaší bezpečnost a servis.Certifikáty


Používáme materiály společnosti PROMAT

Zajístíme

Stavební řízení, stavební dozor, zpracování studií, výběrová řízení, projekční činnost

Nabízíme

Stavby na klíč, opravy fasád, rekonstrukce střech, zateplení budov