Služby

Zateplování budov

V náváznosti na postupný nárůst energetických nákladů a uplatňování dodatečných tepelně-izolačnich systemů obvodových konstrukci budov v praxi, začlenila naše stavební firma Karlovy Vary do svého výrobního programu i realizaci zateplovacích systémů.

Z fyzikálního hlediska je nejvýhodnější vnější zateplení budov, neboť se tak vytváří souvislá ochrana stavby s jen minimálním množstvím tepelných ztrát. Nelze rovněž přehlédnout, že technologii se rovnež snižuje riziko sráženi vodnich par na vnitřni straně obvodových stěn, ale i uvnitř těchto stěn. 
Mezi pozitiva této technologie patří i skutečnost, že její montaž téměř nijak neomezuje bežný provoz v budově, pričemž celkově provedená konstrukce zateplovacibo systému vnejších stěn vytvoří i nový optický vzhled budovy.

Zde je nutne připomenout, že nejvíce tepla z budovy uniká ne jenom z obvodových steň (u panelových domů tento únik představuje až 35% celkového uniku tepla), ale zejména okny (cca. 28% prostupem, 22% větráním). Proto na provedeni zateplovaciho systemu obvodové konstrukce budovy zpravidla navazuje montáž stavebních výplní samozřejmě montáž nových klempířských prvků.

V případě zájmu o zateplení budovy Vám rádi zodpovíme Vaše další dotazy. V zateplování budov se řadíme mezi přední stavební firmy Karlovy Vary.

 

Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov
Zateplování budov

Zajístíme

Stavební řízení, stavební dozor, zpracování studií, výběrová řízení, projekční činnost

Nabízíme

Stavby na klíč, opravy fasád, rekonstrukce střech, zateplení budov